Tedaviler

Invisalign Tedavisi

Invisalign, teller kullanılmadan yapılan ortodonti tedavi yöntemidir. Dişleri düzeltmek amacıyla bir seri şeffaf plak kullanılır.

Öncelikle ağız içi tarayıcıyla dişlerin taraması yapılır. Birlikte dişleri, bozuklukları ve tahmini sonucu görebiliriz. Arkasından tarama bilgileri yurtdışına gönderilir ve sistem üzerinden tedavinizi oluşturmaya başlarız.

Yaklaşık 1 ay süre içinde plaklarınız elimize ulaşır ve tedaviye başlarız.

Plaklarınızı günde 22 saat kadar ağzınızda tutmanız gerekirken, özel anlarınızda, önemli toplantılarınızda, yemeklerinizi yerken çıkararak keyfinize bakmak sizin elinizdedir

Çene Geriliği Tedavisi

Genetik ya da çevresel durumlara bağlı olarak alt çene daha geride konumlanabilir. Bu durumda bireyin yaşı ve çene geriliğinin şiddeti değerlendirilerek tedavi seçeneği belirlenir. Küçük yaşlarda çenenin öne doğru büyümesi sağlanabilirken, büyüme gelişim bittikten sonra çenenin öne alınması ancak ameliyat yardımıyla olmaktadır.

Doktorunuz sizi muayene ettikten sonra size en uygun tedaviyi ve alternatiflerini sunacaktır.

Çene İleriliği Tedavisi

Genetik ya da çevresel durumlara bağlı olarak alt çene daha ileride konumlanabilir. Alt çenenin geriye doğru hareketi mümkün değildir ancak küçük yaşlarda üst çenenin de ileriye büyümesi sağlanarak alt çeneyle dengesinin sağlanması mümkün olabilmektedir. Büyüme gelişim bittikten sonra çene hareketi mümkün olamayacağı için ameliyat ihtiyacı olabilmektedir.

Doktorunuz sizi muayene ettikten sonra size en uygun tedaviyi ve alternatiflerini sunacaktır.

Çene Darlığı Tedavisi

Üst çenenin alt çeneden daha küçük olduğu durumlarda çapraşıklık, arka tarafta dişlerin ters kapanması, çene kaydırma gibi pek çok problemle karşılaşılmaktadır.

Çene darlığı tedavisinde, küçük yaşlarda hareketli ya da sabit çene genişletme apareyleri kullanılarak çenenin normal genişliğine kavuşturulması mümkündür. Ancak kemik gelişimi tamamlandıktan sonra genişletme yapabilmek ancak ameliyat yardımıyla olmaktadır.

Doktorunuz sizi muayene ettikten sonra size en uygun tedaviyi ve alternatiflerini sunacaktır.

Dişlerin Kapanamaması (Açık kapanış)

Bazı kişilerde ağız kapatıldığında arka dişler birbirine temas ederken ön dişlerde temas olmadığı görülür. Uzun süreli parmak emme, dilin büyük olması gibi pek çok unsur nedeniyle oluşabildiği gibi burundan nefes alamayan hastalarda da bu bozukluk gelişebilmektedir. Yaşa, büyüme durumuna ve durumun şiddetine göre farklı tedavi seçenekleri uygulanmaktadır. Küçük yaşta sadece alışkanlığın bırakılmasıyla düzeltilebilmektedir. İlerleyen yaşlarda oluşan bozukluk teller yardımıyla düzeltilmektedir. Çeneyi etkileyen ciddi bozukluklarda ise ameliyat yardımı gerekebilmektedir.

Doktorunuz sizi muayene ettikten sonra size en uygun tedaviyi ve alternatiflerini sunacaktır.

Dişler Arası Boşlukların Kapatılması

Çenenin büyük, dişlerin ise küçük olduğu durumlarda ya da diş kaybının olduğu durumlarda dişler arasında boşluklar meydana gelmektedir. Buna “diastema” adı verilir.

Diastemaların tedavisinde geleneksel metal braketler, kapaklı braketler, şeffaf braketler, lingual (iç taraftan uygulanan) braketler ve şeffaf plaklar kullanılabilmektedir.

Doktorunuz sizi muayene ettikten sonra size en uygun tedaviyi ve alternatiflerini sunacaktır.

Fazla Diş Eti Görünümünün Düzeltilmesi

Bazı durumlarda dişler normalden fazla uzayarak diş etinin fazla görünmesine sebep olabilir. Dişler teller yardımıyla bir miktar gömülerek bu durum düzeltilir. Fazla diş eti görümünün bir başka sebebi ise üst çenenin fazla büyümesidir. Bu durumda çeneye de etki edecek tedavi yöntemleri düşünülmelidir.

Doktorunuz sizi muayene ettikten sonra size en uygun tedaviyi ve alternatiflerini sunacaktır.

Devrilen Dişlerin Düzeltilmesi

Dişler çekildikten sonra yerine yeni bir diş yapılmadığı durumda zamanla önündeki ve arkadaki dişler o çekim boşluğuna doğru devrilerek mevcut yerin daralmasına, diğer dişler arasında da boşluklar oluşmasına sebep olurlar. Daha sonra kemik kayıplarıyla da bu durum gittikçe ciddileşir. Kısa süreli bir ortodontik tedavi ile devrilen dişlerin yerine geri getirilmesi mümkündür.

Doktorunuz sizi muayene ettikten sonra size en uygun tedaviyi ve alternatiflerini sunacaktır.

Görünmeyen Ortodontik Tedavi

Ortodontik tedavide yaş sınırı yoktur. Dişler sağlıklı olduğu sürece her yaşta dişlerin düzeltilebilmesi mümkündür. Ancak metal braketlerin kullanılması erişkin hastalar için estetik problem yaratabilmekte, bu nedenle de kendi sağlıklı dişlerini düzgün sıralayıp kullanabilecek bir çok hasta bunun yerine dişlerini kestirerek genç yaşlarda protez (köprü, kaplama, lamina) sahibi olmaktadır.

Metal braketlere alternatif olarak kullanılan 3 farklı yöntem bulunmaktadır. Bunlardan biri “şeffaf braketler”in kullanılmasıdır. Camsı yapıdaki bu braketler alttaki dişin görünmesini sağlayarak daha estetik bir alternatif oluşturmaktadır.

İkinci alternatif metal braketlerin dişlerin ön yüzüne değil arka tarafına yerleştirilmesidir. “Lingual tedavi” adını verdiğimiz bu yöntemde hasta gülerken ya da konuşurken teller gözükmemekte, böylece estetik sorun yaratmamaktadır.

Bir diğer alternatif ise “şeffaf plak”ların kullanılmasıdır. Tamamen şeffaf olan bu plaklar ağızda az yer kaplamakta, şeffaf oldukları için farkedilmemekte, diğer braketler gibi muhtemel ağız yaralarına sebep olmadığından daha konforlu sayılmaktadır. İstenildiği zaman çıkarılabilmesi de başka bir avantajıdır.

Doktorunuz sizi muayene ettikten sonra size en uygun tedaviyi, avantaj ve dezavantajları ile size sunacaktır.

Ortognatik Cerrahi

Dişsel bozuklukların çok ciddi seviyelerde olduğu ya da çene ile ilgili problemlerin olduğu ve büyüme gelişimini bitirmiş hastalarda tedavi yöntemi çenelerin genel anestezi altında operasyonu ile olmaktadır.

Bu cerrahiler “ortodonti uzmanı” ve “plastik cerrah” ya da “çene cerrahı” birlikteliğiyle planlanmakta ve tedavi edilmektedir.

Doktorunuz sizi muayene ettikten sonra size en uygun tedaviyi ve alternatiflerini sunacaktır.

Gömülü Dişlerin Sürdürülmesi

Bazı durumlarda dişler normal sürme yolunu kaybedebilir ve bir başka dişin arkasında veya kemiğin içinde takılı kalabilir. Bu durumlarda ortodontik tedavi ile dişe yön verilmesi ve ağız içinde olması gereken yere doğru ilerletilmesi gerekmektedir.

Doktorunuz sizi muayene ettikten sonra size en uygun tedaviyi ve alternatiflerini sunacaktır.

Doğuştan Diş Eksikliği

Normalde bir bireyde 32 diş vardır. Bunların 4 tanesi 20’lik diş diye adlandırdığımız çenelerin en arkasında 20 yaş civarında çıkmaya başlayan dişlerdir. Bu dişlerin doğuştan oluşmaması artık çok sıkça gördüğümüz bir durumdur. Bizim için hiç bir sorun teşkil etmez.

Ancak sıkça gördüğümüz bir başka eksik ise üst çenede köpek dişlerimizin hemen önündeki küçük kesici dişler ve alt çenede ise azı dişlerimizin önündeki küçük azı dişleridir.

Bunların eksikliğinde bir kaç durum göz önünde bulundurularak bireye uygun tedavi planlaması çıkarılır. Bazı durumlarda o boşluklar teller yardımı ile tamamen kapatılır. Bazı durumlarda ise boşlukların boyutları teller yardımıyla olması gereken genişliğe getirilerek ileride yerine yapay estetik dişler yapılarak son haline getirilir.

Doktorunuz sizi muayene ettikten sonra size en uygun tedaviyi ve alternatiflerini sunacaktır.

Koruyucu ve Önleyici Tedaviler

Henüz süt dişlerimiz ağızdayken ortodontik muayeneler sırasında gelecekte olabilecek problemler farkedilebilir ve ona göre önlemler alınabilmektedir. Başlayan bir bozukluk da erken dönemde müdahale edilerek ileride bir kaç senede çözülebilecek bir bozukluk bir kaç ayda engellenebilmektedir. Bu nedenle 7 yaşından itibaren düzenli olarak ortodontist kontrolü yapılmalıdır.

Facebook
Instagram